3 kroki na Cobrand

Zakładasz akcje 87

Wstaw akcje

Produkt czy usługa
której teraz potrzebujesz

Pozyskujesz brandy

Zbierz brandy

Dzięki akcji zyskasz firmy
do wspólnego działania

Wybierasz brandy

Zamknij akcję

Ty decydujesz które firmy
z zapisanych wybierzesz

Zaczynasz działać

Działaj

Wspólnie zrealizujecie
akcję marketingową

REKLAMA